Podmínky užití

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Adresa chaty

Čistá v Krkonoších ev. č. 41
543 44  Černý Důl – Čistá v Krkonoších

IČ: 08451419

+420 774 940 241
info@relaxchalet.cz